Ni har väl uppmärksammat remissförslaget som finns på skolverket om ändring i programstrukturen för Hantverksprogrammet. Jag har varit i kontakt med flera skolor och uppfattar det som positivt att det sker en förändring. Förstås tycker alla olika om detaljerna, utifrån sin egen verksamhet på respektive skola. 

Vi som förening kommer skicka ett svar där vi överlag anser att det är bra att kurserna för Hår -och makeupstylist utökas. Detaljerna däremot måste varje skola så klart skicka in det just NI ha er åsikt om. Men vi tror ändå att det är bra att vi som förening också bidrar med en övergripande åsikt. Nedan finner ni information om vart ni hittar remissförslagen.

Hälsningar Victoria Randli/Ordförande

Skolverket översänder härmed förslag till ändring av SKOLFS 2010:127 och SKOLFS 2010:43. Förslaget avser ändringar i ämnet hantverk med ytterligare en kurs för hår- och makeupstylist och mindre justeringar i det centrala innehållet för några kurser samt redaktionella ändringar i ämnesplanen. Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 2021-10-15.

Remissen är en öppen remiss och alla kommentarer välkomnas. Därför finns remissen även att läsa på Skolverket webb under Skolverket remisser.

 Skicka gärna svar som e-post till Anette Levin, e-post anette.levin@skolverket.se eller registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2021:1677. Vid eventuella frågor hänvisas ni till Anette Levin