Styrelsen

Här hittar du alla i styrelsen

Nina Lindkvist Martin

Ordförande

ordforande@sflf.se

Carina Lindgren

Leadmot, vice ordförande. Ystad Gymnasium

Jessica Lummer

Sekreterare. Praktiska Gymnasiet Nacka

sekreterare@sflf.se 

Camilla Dellton

Kassör

kassor@sflf.se

Therese von Wirén

Ledamot

E-post sekreterare@sflf

Petra Schmid

Suppleant

Vill du jobba i styrelsen?

Du kanske vill jobba i styrelsen? Fyll i dina uppgifter.