Digitalt träff med Skolverket

Anette Levin från Skolverket kommer att hålla en digital presentation DEL 1 torsdagen den 2/2-2023 Kl.10.00-11.00  gällande: Ämnesbetygsreformen. Remiss gällande ämnesplaner och programstruktur. Detta kommer vara huvuddelen i informationen. Allmänna råd och betyg och...