Detta är en intresseförening för dig som jobbar med utbildning inom Frisör & Styling.

SFLF arbetar med:

  • Kontinuerlig fortbildning för medlemmar.
  • Aktiviteter och Tävlingar för lärare.
  • Skapa goda kontakter med leverantörer och utbildnings företag.
  • Arrangerar Riksutbildningsdagar
  • Kontaktskapande nätverk
  • Höja kompetensen inom vår lärarkår
  • Nätverkande

 

SFLF:s stadgar från 2015

SFLF:s tidigare stadgar reviderade från 2011