2020 – VIKTIG INFO SKOL-SM

Se bifogad fil för information ang. Skol SM/ Pivot Point Cup. Har ni fler frågor? Kontakta marita.nasman@praktiska.se   Viktig info ang. Skol SM/Pivot Point Cup

2020 Tävling – Skol/regionuttagningar 2020

I bifogad fil nedan ser ni en lista på alla skolor som håller i skol/regionuttagning detta tävlingsår.  Kort info om tävlingsåret: – Skolorna runt om i landet ansvarar för att anordna skol/regionuttagning. Man väljer själv om det endast är elever från en skola...