Hedersmedlemmar

Personer som befrämjat förbundets strävanden

I våra stadgar står det att man kan utses till Hedersordförande eller Hedersmedlem om man nomineras av en medlem, till beslut av årsmötet. Detta är ett tack till någon som under sin medverkan i styrelsen, genom nitiskt arbete befrämjat förbundets strävanden.

Jeanette Janson Vaardhl

Hedersmedlem

Ann Dahlstrand

Hedersmedlem

Bernt Johansson

Hedersmedlem

Gunnar Ericsson

Hedersmedlem, 1935-2020

Carina Ladow

Hedersmedlem ( tidigare Hedersordförande)

Staffan Westman

Hedersmedlem