Ann Dahlstrand

Hedersmedlem

Läs mer här

Bernt Johansson

Hedersmedlem

Läs mer här

Gunnar Ericsson
1935-2020

Hedersmedlem

Läs mer här

Carina Ladow

Hedersordförande & Hedersmedlem

Läs mer här

 

 

 

Hur blir man hedersmedlem?

I våra stadgar står det att man kan utses till Hedersordförande eller Hedersmedlem om man nomineras av en medlem, till beslut av årsmötet. Detta är ett tack till någon som under sin medverkan i styrelsen, genom nitiskt arbete befrämjat förbundets strävanden.