Har du nyligen fått mejl från oss? Styrelsen har tidigare fått uppdraget att revidera samt modernisera SFLF stadgar. HÄR kan du nu hitta förslaget som styrelsen har jobbat fram under året.

Läs genom förslaget och återkom med dina synpunkter på mejl till ordförande Sanna Lindgren.

Styrelsen önskar ha dina synpunkter senast den 1 september 2015.