Vi har tyvärr också besked som inte är så glädjande.

Myndigheten för Yrkeshögskolan avslog samtliga ansökningar för att bli färdig frisör. Frisörföretagarna och de skolor som sökt har lagt ner ett jättearbete och engagemang för att få igenom detta under flera år nu. Mycket tråkigt. Jag vet att Frisörföretagarna gått ut med beskedet ni läser här under:

 

Tyvärr ingen skolförlagd färdigutbildning genom (Yh) Yrkeshögskolan för frisörer

 

Flera skolor har ansökt om att få starta eftergymnasial färdigutbildning fr o m hösten 22, tyvärr har alla skolor fått avslag vilket betyder att frisörbranschen inte tilldelats några platser genom Yh. Frisörföretagarna har drivit frågan länge då branschen behöver fler anställningsbara frisörer, skolförlagd färdigutbildning var tänkt som ett alternativ till anställning i färdigutbildning efter avklarat delprov.

Generellt har 2 av 3 ansökningar fått avslag, lär mer om detta här: https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2022/januari/tva-av-tre-yh-utbildningar-far-nej/

Med vänlig hälsning

Staffan Westman

Vice vd