Anette Levin från Skolverket kommer att hålla en digital presentation DEL 1 torsdagen den 2/2-2023 Kl.10.00-11.00  gällande:

  • Ämnesbetygsreformen. Remiss gällande ämnesplaner och programstruktur. Detta kommer vara huvuddelen i informationen.
  • Allmänna råd och betyg och bedömning samt sammantagen bedömning
  • Grundläggande behörighet till högskola på yrkesprogram

Denna presentation är del 1 av 2. För att anmäla sig till den behöver du vara medlem hos SFLF samt maila ordforande@sflf.se

DEL 2:

Workshop med Anette Levin från Skolverket fredag 17/3 kl 12.45-14.45 Fortsatt information och workshops denna träff är fysisk och äger rum på The Winery Hotel  Rosenborgsgatan 20 Solna Stockholm

Anmälan till riksutbildningsdagarna i mars bör göras för att delta på detta event.