Härmed kallas du till Stylist & Frisörlärarförbundets 64:e årsmöte
Datum:​ Torsdag den 15/3 2018 kl. 13.30-14.30
(Medlemmarnas tid börjar 11.00 följt av lunch och årsmöte)
Plats:​ Tallink Silja, Silja Serenade

Valberedningen förslag   Läs här (pdf)

Kallelse till Årsmöte 2018. Läs här (PDF)

Verksamhetsberättelse 2017. Läs här (PDF)