Bästa medlem! Du kan nu ta del av kallelsen till årsmöte 2016 här.