Till alla medlemmar i SFLF.
Det är med tungt hjärta vi meddelar att Lars Dahlstrand gick bort den 5 Juli.
Han fick en stor stroke och avled efter ungefär två veckor.

Vi i styrelsen sänder våra varmaste hälsningar till Ann Dahlstrand