”Vid mitt besök på Frisöravd. vid Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg, i dag, fick jag beskedet
att Lars gått bort. För Er yngre medlemmar vill jag tala om att Lars, som var hedersmedlem i vårt
förbund, kom in i vår gemenskap år 1970. Han arbetade då som lärare vid Lärarhögskolan i
Göteborg. Han utbildade blivande kemilärare. På den tiden hade vi frisörlärare regionala
studiedagar och som platsansvarig i Västra Sverige hade jag till uppgift att ordna fram programmet
för dagen. Vi hade då en kemibok från 1930-talet som enda läromedel i frisörkemi….”

läs hela Gunnar Erikssons minnesbrev till Lars Dahlstrand här