RIKSUTBILDNINGSDAGAR SFLF 2017

Riksutbildningsdagar kommer anordnas på Welcome Hotel i Barkaby 23 – 25 mars 2017.

Preliminärt programinnehåll är en dag med Pivot Point, en dag minimässa med leverantörer innehållande undervisningsmaterial och produkter samt en dag för medlemmarnas tid och årsmöte. Mer specifikt schema och inbjudan kommer i september.