På länkarna nedan hittar ni stresstesterna som vi fick göra på Riksutbildningsdagarna 2019 tillsammans med föreläsaren Amanda Thunberg.

Stresstest 1

Stresstest 2