Kära medlemmar,

En termin går otroligt fort och nu är det snart julledigt för de flesta av oss. Nog så välbehövligt för oss alla känns det som.

Jag skulle vilja passa på att förmedla några ord om det som diskuteras och funderas mycket om bland oss lärare just nu, nämligen att regeringen gett skolverket i uppdrag att göra en översyn av Hantverksprogrammet.
I regeringsuppdraget ingår att lägga in Frisör och Hår och Makeupstylist i samma inriktning.
Skolverket jobbar med en remiss som preliminärt är planerad att vara klar senast mitten av mars 2018.
Om det leder till att kurserna kommer att ändras, dvs om hår och makeupstylist bryts ut ur hantverksteknik och övrigt hantverk, kommer ämneskunniga experter att arbeta med formuleringarna.
Just nu pågår en utredning från skolverket om hudvård ska ingå i Hantverksprogrammet. Oavsett utfall kommer det inte påverka hår och makeupstylisterna

Viktigt att veta är att alla skolor inte måste erbjuda alla inriktningar, det är upp till varje skola, huvudman att besluta om man kan, ska erbjuda endast alla riktningar eller endast något av dem.
De nya kurserna kommer sedan i sin tur att gå ut på remiss längre fram. Tidigast hösten 2019 kan det bli aktuellt.

Det är ju alltid mer eller mindre jobbigt med förändringar, men något att fundera och reflektera över är ju bland annat att elevunderlaget är förändrat, vi har i som lärare stora utmaningar att jobba med idag. Skolorna har genom gått stora förändringar och utmaningar, inte minst ekonomiskt, de sista åren och samhället i stort har förändrats mycket sedan 2011 när sista reformen gjordes.
Även om det är jobbigt under tiden så är jag helt övertygad om att det kommer leda till en utveckling som är till godo för oss alla. Kan vi dessutom få möjlighet att vara med och påverka så är det ju ännu bättre.

Vill också påminna om att anmälan till Riksutbidningsdgarna i mars 2018 är öppen, anmäler gör du på vår hemsida och den är öppen fram till 29/1. De dagarna kommer vi ägna åt special pedagogik, mer information om detta finner du också på vår hemsida.

Jag vill verkligen tacka för fantastiskt roligt och utvecklade år och ert stora engagemang!

En riktigt God Jul & Gott Nytt År till era alla!

Victoria