Nu är det efterlängtade arbetsmiljömaterialet tillgängligt: Frisörens arbetsmiljö, arbetsmiljömaterial i samarbete med Handels och SFF.

Farbetsmiljö

Beställ materialet för självkostnadspris från tryckeriet Ineko: frisorensarbetmiljo@ineko.se