Här är den utlovade informationen från Frisörföretagarna, en presentation om nya inriktningen på HV och den andra om eftergymnasial färdigutbildning samt en film där de berättar lite om detta mm.
Vid eventuella frågor, maila till utbildning@frisor.se 
Där finns både Staffan Westman och Anette Fogelmark tillgängliga för att  svara på ev.frågor.
Skolverket upplysningstelefon 08-52733200
Film:
Presentation om nya inriktningen på hantverksprogrammet:
Presentation om eftergymnasial färdigutbildning för frisörer: