2020 – VIKTIG INFO SKOL-SM

Se bifogad fil för information ang. Skol SM/ Pivot Point Cup. Har ni fler frågor? Kontakta marita.nasman@praktiska.se   Viktig info ang. Skol SM/Pivot Point Cup

läs mer

 

Aktuellt om tävlingar

Hälsningar från tävlingsansvariga:

Vi vill påminna er som en liten hälsning från oss på tävlingskommitén att det egentligen inte är tävlingarna som är målet för eleverna, utan själva träningen! Och det att vi får in teknikträningen i våra kurser på skolan och så att vi i slut ändan får färdiga frisörer och stylister som är tekniskt duktiga och trygga med sina grundkunskaper.
Vi rekommenderar verkligen att skolorna vågar att testa genomföra klassuttagningar inför regions tävlingarn. Detta just för att vi tillsammans ska få igång själva teknikträningen på alla våra elever.
Tävlingarna kommer alltid vara för de som vill men träningen inför är ju för alla elever!”
Klicka här för  en mall för bedömningsprotokoll.

Frågor och önskningar

Har du frågor, eller kanske önskemål och idé om träningscamp inför tävling så maila till tavling.sflf@gmail.com