Detta är GDPR

 

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Hör av dig till oss om du har frågor som berör dina personuppgifter.

Typ av personuppgifter vi samlar in

V​ad behöver vi?
När du blir medlem hos Stylist och Frisörlärarförbundet samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, typ av lärare stylist eller Frisörlärare samt vilken skola du arbetar på. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Hur länge?
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Rättigheter: Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrera des-rattigheter/
//Styrelsen SFLF