Vår ordförande Victoria Randli höll en intervju med Anette Levin från Skolverket 27/11-20 angående de nya förändringarna på hantverksprogrammet som träder i kraft inför höstterminen 2021.
Om ni har frågor som inte besvaras i intervjun kan ni kontakta anette.levin@skolverket.se eller ordforande.sflf@gmail.com

 

Här kan ni ta del av intervjun: